Struktura organizacyjna

Został załączony jako plik w formacie pdf

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o. jest jednoosobową spółką Gminy Ryki, w której 100 % udziałów należy do Gminy Ryki.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rykach ul. Słowackiego 5, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS 0000111420 w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód zs. w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS.

Formą prawną Przedsiębiorstwa jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Nr REGON 430844647. Spółka jest własnością samorządową Gminy Ryki, która posiada 100% udziałów tj. 185 394 udziały po 100,00 zł każdy, o łącznej wartości udziałów 18.539.400,00 zł

 

. Przedsiębiorstwo posiada NIP 716-000-19-05 i rozlicza się z budżetem państwa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Rykach.

 Działalnością Przedsiębiorstwa od 22 czerwca 2011 r. kieruje jednoosobowy Zarząd Spółki, której Prezesem od 01 stycznia 2015 jest Tomasz Pośpiech. Zarząd udzielił samodzielnej prokury Barbarze Wiśniewskiej pełniącej funkcję Głównego Księgowego.