Pomoc publiczna

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. pomoc publiczna wynosi 62 100,82 EDB (13 897,63 EURO)