Ciężary publiczne, podatki

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania ZUS oraz podatki wyniosły 270 456,94 zł