Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rykach ul. Słowackiego 5, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS 0000111420 w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód zs. w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS.

Formą prawną Przedsiębiorstwa jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Nr REGON 430844647. Spółka jest własnością samorządową Gminy Ryki, która posiada 100% udziałów tj. 185 394 udziały po 100,00 zł każdy, o łącznej wartości udziałów 18.539.400,00 zł

 

. Przedsiębiorstwo posiada NIP 716-000-19-05 i rozlicza się z budżetem państwa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Rykach.

 Działalnością Przedsiębiorstwa od 22 czerwca 2011 r. kieruje jednoosobowy Zarząd Spółki, której Prezesem od 01 stycznia 2015 jest Tomasz Pośpiech. Zarząd udzielił samodzielnej prokury Barbarze Wiśniewskiej pełniącej funkcję Głównego Księgowego.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 sierpień 2017 08:03 Andrzej Waszczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 sierpień 2017 09:07 Andrzej Waszczuk