Rada nadzorcza, jako organ kontroli i nadzoru czuwa nad realizacją celów Spółki, określonych w Akcie założycielskim oraz uchwałach wspólników; dokonuje bieżącej kontroli wyników ekonomiczno-finansowych i nadzoruje Spółkę we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. 

Skład RN:

Przewodniczący RN – dr Ryszard Nowak

Wiceprzewodniczący RN - Dariusz Warowny

Członek RN – Witold Fijołek

Członek RN –Stanisław Kuśmierczyk

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18 sierpień 2017 09:43 Andrzej Waszczuk
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 sierpień 2017 09:47 Andrzej Waszczuk
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 10:22 Andrzej Waszczuk