Zgromadzenie wspólników jest jednym z trzech organów spółki; musi wystąpić w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przypisane są do niego najważniejsze kompetencje; jest organem uchwałodawczym, realizującym część spraw z zakresu prowadzenia spółki. Funkcję Zgromadzenie Wspólników sprawuje jednoosobowo Burmistrz Ryk.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18 sierpień 2017 09:43 Andrzej Waszczuk