W Spółce prowadzone jest:

 

  • archiwum zakładowe,
  • archiwum techniczne sieci wod.-kan., w którym przechowywana jest dokumentacja techniczna, protokoły odbioru z inwentaryzacjami geodezyjnymi oraz rysunki powykonawcze sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a także podłączeń, 
  • ewidencja odbiorców usług - dane w części chronione ustawą o ochronie danych osobowych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 sierpień 2017 10:19 Andrzej Waszczuk