1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku usługowo – magazynowego o część biurowo – usługową, położonego w Rykach przy ul. Słowackiego 5. Zakres robót obejmuje w szczególności:
 • Prace rozbiórkowe, polegające w szczególności na całkowitej rozbiórce nieużytkowanego obiektu wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót i wywiezieniu materiałów pochodzących z rozbiórki;
 • Przygotowanie terenu pod budowę i roboty pomiarowe, związane z wyznaczeniem obrysu projektowanych obiektów budowlanych i ich punktów wysokościowych;
 • Roboty ziemne, polegające w szczególności na wyrównaniu terenu i przygotowaniu go do prowadzenia prac budowlanych;
 • Wykonanie robót żelbetowych, polegające w szczególności na wykonaniu deskowań wraz z usztywnieniem oraz układaniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej;
 • Wykonanie robót zbrojarskich, polegające w szczególności na montażu zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych beton, oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz usunięcie ich poza obręb budowy;
 • Roboty murarskie, polegające w szczególności na wykonaniu ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Roboty izolacyjne, polegające w szczególności na ociepleniu ścian nadziemnych oraz ścian fundamentowych, a także ocieplenie dachu;
 • Roboty stolarskie i ślusarskie, polegające w szczególności na montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu poręczy na klatce schodowej;
 • Roboty tynkarskie;
 • Pokrywanie podłóg i ścian, obejmujące w szczególności wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin ściennych (glazura, pomieszczenia sanitarne), podłoża (gres szlifowany, w strefie wejścia i klatki schodowe antypoślizgowe z cokołami w wysokości 15 cm) i sufitowych (sufit podwieszany, rozbieralny z płyt pochłaniających dźwięk);
 • Roboty malarskie;
 • Roboty sanitarne, obejmujące w szczególności wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wybudowanie zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • Roboty elektryczne, polegające w szczególności na wykonaniu robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw, montaż instalacji odgromowej, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne) oraz wykonaniu instalacji w obiektach kubaturowych.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna, stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ.

        Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz załącznikami znajdują się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu wraz ze zmianą SIWZ i załącznikami znajdują się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI

        Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania Wykonawców) znajdują się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

       Informacja z sesji otwarcia ofert znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

       Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się w Sekcji ZAŁĄCZNIKI.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie nr 663383 o zamówieniu pdf 469.99 KB Marek Janic
SIWZ pdf 1.06 MB Marek Janic
Zał. nr 1 - Dokumentacja techniczna 7z 79.01 MB Marek Janic
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy pdf 913.70 KB Marek Janic
Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu pdf 816.16 KB Marek Janic
Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia pdf 820.28 KB Marek Janic
Zał. nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa pdf 829.63 KB Marek Janic
Zał. nr 6 - Wykaz robót budowlanych pdf 578.58 KB Marek Janic
Zał. nr 7 - Wykaz osób pdf 754.47 KB Marek Janic
Zał. nr 8 - Wzór umowy pdf 853.04 KB Marek Janic
Zał. A do Wzoru umowy - Karta gwarancyjna pdf 817.43 KB Marek Janic
Ogłoszenie nr 540003063 o zmianie ogłoszenia pdf 188.58 KB Marek Janic
Zmiana nr 1 pdf 710.95 KB Marek Janic
PRZEDMIARY - po zmianie zip 589.39 KB Marek Janic
Wyjaśnienie nr 1 pdf 797.30 KB Marek Janic
Wyjaśnienie nr 2 pdf 793.87 KB Marek Janic
Wyjaśnienie nr 3 pdf 694.89 KB Marek Janic
Informacja z sesji otwarcia ofert pdf 698.09 KB Marek Janic
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 605.10 KB Marek Janic
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 grudzień 2018 10:07 Marek Janic
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 styczeń 2019 14:32 Marek Janic
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09 styczeń 2019 14:46 Marek Janic
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 styczeń 2019 12:55 Marek Janic
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 styczeń 2019 13:56 Marek Janic
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 luty 2019 12:17 Marek Janic
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 styczeń 2020 11:54 Marek Janic